Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A nemzeti civil politika főbb elveit vallom:

 

- Politikai   értelemben    nem    értek    egyet,    a    társadalmat    megosztó elméletekkel, a bal- és jobboldaliság fogalmával, a pártrendszerrel, a nyílt és rejtett diktatúrával, az anarchiával.

- Törekszem a kétkamarás parlamenti rendszer, megvalósítására, amelyet a párt-  és érdekfüggetlen civilek ellenõriznek,  amit visszahívható,  számon kérhetõ,  mentelmi  jog  nélkül,  és  csakis  az  ország,  a nemzet érdekében tevékenykedõ képviselõk alkotnak.

- Elérendõ     célnak     tekintem    a     nemzeti     elvárásoknak    megfelelõ, demokratikus jogállami viszonyokat teremtõ,  az ország  függetlenségét  és felvirágzását biztosító,  a gazdaság   védelmét   ellátó, a történelmi jogrendszer alapján létrehozott Alkotmány   és Alaptörvény megvalósítását, és annak  nemzetgyûlésen a köz által történõ elfogadtatását.  

- Szorgalmazom a független, a politikai hatásoktól mentes bíróságok, hatóságok létrehozását, a valós, korrupciómentes    igazságszolgáltatás    megalakítását,   a   társadalom,   a nemzet, az  ország  ellen  bûnöket  elkövetõk,  a  hatalommal  visszaélõk,  a gazdasági bûncselekményekkel vagyont szerzõk méltó megbüntetését.

- Követelem az igazságtalanul  meghurcoltak,  a jelenlegi és az előző diktatúrák által kisemmizettek, tönkretettek, a fizikai és lelki terror hatására fogyatékossá váltak,  illetve a családtagjaikat elveszítettek erkölcsi és anyagi rehabilitációját.

- Támogatom     az     emberek     életét     kényelmesebbé,      korszerûbbé, kellemesebbé tevő, az  életkörülményeket   javító,   az állampolgárok   jogainak érvényesülését elõsegítõ és alkalmazó, a vallási és nemzetiségi szabadságot - törvények keretein belül -  biztosító folyamatokat, törvényeket, rendelkezéseket. Szükségesnek tartom a társadalmi igazságérzettel szembe helyezkedő jog(talan)szabályok felszámolását, és az annak megfelelő törvények létrehozását.

- Elutasítom a bûnözést, az erõszakot, a javak  értelmetlen  pusztítását,  az erkölcsi  normák  rombolását,   és   feladását,   a  nehéz helyzetbe jutottakkal szembeni cinizmust,   a   problémák megoldatlanságába való beletörõdést, a környezet és a természet pusztítását.

- Megvalósítandónak     tartom     a      független,    reális,       csúsztatás   és torzításmentes  tényszerû  híreket  közlõ  politikától független média létrehozását, az ettõl eltérõk megszűntetését.

 

- Alapvető feladatomnak tekintem a környezet, a természet védelmét, a korszerű megújuló természeti energiaforrások hasznosítását.

 

- Harcolok a globális pénzügyi körök által fenntartott, a többségi társadalom kárára megvalósuló elvek, történések ellen.

 

- Védem a hazai, nemzeti, társadalmi, területi, és családi érdekeket -lokálpatriotizmus.